Pozostańmy w kontakcie!

Organizatorzy

Lublin GameDev zaczął działać w 2013 roku, początkowo jako grupa zrzeszająca ludzi pełnych pasji do tworzenia gier, od 2015 roku działamy jako fundacja. Naszą misją jest zrzeszenie lubelskich twórców gier i stworzenie środowiska gdzie mogą dzielić się między sobą wiedzą.

W tym celu organizujemy różnego typu wydarzenia, takie jak: comiesięczne spotkania, barcampy, gamejamy (LubJam https://www.lubjam.pl/ – co roczne lokalne wydarzenie będące częścią Global Game Jam https://globalgamejam.org/, a także GameJam+ Poland https://gamejamplus.com/), warsztaty (m.in. Start w GameDev). Współpracujemy również z organizacjami takimi jak Lubelska Wyżyna IT (Check IT https://checkit.lublin.eu/) czy Teatrikon (Turniej Trójgamiczny – https://www.t3g.pl/ Grarantanna – https://www.grarantanna.pl/, oraz Cyberiada https://cyberiada.info/).

Organizowaliśmy również wydarzenia w ramach większych imprez takich jak: Microsoft Expert Summit, Career IT, Lubelski Festiwal Filmowy czy Lubelskiej Nocy Kultury. 

Członkowie fundacji angażują się również w inicjatywy ekonomiczne np NLab czy InterReg. Prowadzą na lubelskich uniwersytetach wykłady i warsztaty edukacyjne oraz popularyzują pracę w branży gier komputerowych.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) została powołana 18 sierpnia 1998 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kreuje osoby przedsiębiorcze, kreatywne, aktywne we wszystkich sferach życia, wyróżniające się ponadprzeciętnym rozumieniem zjawisk zachodzących w otoczeniu, podejmujące działania zespołowe oraz przedsięwzięcia indywidualne przynoszące korzyści duchowe i materialne.

Zgodnie zaś z obraną misją Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest uczelnią kształcącą i integrującą studentów z całego świata, stosującą nowoczesne formy kształcenia, otwartą na różnorodność, kształtującą postawy prospołeczne. Poprzez świadomy proces kształcenia nakierowany na rozwój poczucia podmiotowości człowieka, wzmacniamy kompetencje społeczne i zawodowe niezbędne na globalnym rynku pracy.

Uczelnia oferuje wiele kierunków studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Na Uczelni można studiować w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz online. Paletę oferty edukacyjnej uzupełnia ponad 30 kierunków studiów podyplomowych.

Śledź konferencyjne media!

Masz pytanie?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat konferencji lub chcesz o coś dopytać? A może po prostu zadać kilka pytań?
Możesz się z nami skontaktować korzystając z tego formularza!